مقاله بررسی ارزش CRP ، ESR، لوکوسیتوز و نسبت نوتروفیل به لنفوسیت خون محیطی در تشخیص آپاندیسیت حاد اطفال زیر 14 سال در word

 مقاله بررسی ارزش CRP ، ESR، لوکوسیتوز و نسبت نوتروفیل به لنفوسیت خون محیطی در تشخیص آپاندیسیت حاد اطفال زیر 14 سال در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ [...]

Read more

مقاله پسماندهای نیشکر ناجی جنگلهای شمال ایران در word

 مقاله پسماندهای نیشکر ناجی جنگلهای شمال ایران در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]

مقاله تاثیر مصرف شیر تخمیر شده با بیفیدوباکتریوم آنگولاتوم بر عفونت ناشی از اشریشیاکلی O157:H7  در موش سوری در word

 مقاله تاثیر مصرف شیر تخمیر شده با بیفیدوباکتریوم آنگولاتوم بر عفونت ناشی از اشریشیاکلی O157:H7 [...]

برری ارتباط بین شاخصهای اتی حسابداری بر ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word

 برری ارتباط بین شاخصهای اتی حسابداری بر ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق [...]

مقاله همبستگی صفات مورفولوژیک و تحمل به خشکی در ارقام سیب در word

 مقاله همبستگی صفات مورفولوژیک و تحمل به خشکی در ارقام سیب در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای [...]

مقاله مطالعه تاثیر شکل برنده بر نرخ نفوذ TBM در سنگ ضعیف با فشار محصور شوندگی پایین توسط نرم افزار PFC2D در word

 مقاله مطالعه تاثیر شکل برنده بر نرخ نفوذ TBM در سنگ ضعیف با فشار محصور شوندگی پایین توسط نرم [...]

نقش مولفه های وسواس مرگ در پیش بینی اضطراب مرگ دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در word

 نقش مولفه های وسواس مرگ در پیش بینی اضطراب مرگ دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در word دارای [...]

مقاله رابطه علی بین صادرات بدهی دولت و رشد اقتصادی در word

 مقاله رابطه علی بین صادرات بدهی دولت و رشد اقتصادی در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات [...]

پاورپوینت سازه‌های چوبی در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پاورپوینت سازه‌های چوبی در word [...]

مقاله مقایسه پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی زندهمانی در نژادهای آرمان، ایرانبلک و بلوچی در word

 مقاله مقایسه پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی زندهمانی در نژادهای آرمان، ایرانبلک و بلوچی در word [...]

بررسی فلور و شناسایی گیاهان منطقه ی فخر داوود نیشابور در word

 بررسی فلور و شناسایی گیاهان منطقه ی فخر داوود نیشابور در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای [...]