مقاله استعمار ستیزی و استکبار گریزی صادق چوبک در «انتری که لوطیش مرده بود» در word

 مقاله استعمار ستیزی و استکبار گریزی صادق چوبک در «انتری که لوطیش مرده بود» در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله استعمار ستیزی و [...]

Read more

نقش مکانیزاسیون درتوسعه پایدار بخش کشاوری استان ایلام در word

 نقش مکانیزاسیون درتوسعه پایدار بخش کشاوری استان ایلام در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای [...]

مقاله تخمین ضریب جریان ثانویه با استفاده از مدل ریاضی SKM در کانال مرکب در word

 مقاله تخمین ضریب جریان ثانویه با استفاده از مدل ریاضی SKM در کانال مرکب در word دارای 8 صفحه می [...]

مقاله مطالعات کانی شناسی برروی ذخیره معدنی منگنز همایی جنوب باختری سبزوار در word

 مقاله مطالعات کانی شناسی برروی ذخیره معدنی منگنز همایی جنوب باختری سبزوار در word دارای 10 صفحه [...]

مقاله بررسی تغییرات آستانه شروع رواناب در دامنه های با پروفیل طولی صاف وپلان همگرا، واگرا وموازی در word

 مقاله بررسی تغییرات آستانه شروع رواناب در دامنه های با پروفیل طولی صاف وپلان همگرا، واگرا [...]

مقاله طراحی مدل رتبه بندی سایت های اینترنتی ارائه خدمات الکترونیکی شهری بر اساس معیارهای جامع فنی و محتوایی در word

 مقاله طراحی مدل رتبه بندی سایت های اینترنتی ارائه خدمات الکترونیکی شهری بر اساس معیارهای [...]

مقاله مقایسه کودهای زیستی با کود دامی بر خصوصیات رشد و وزن خشک گیاه دارویی گشنیز(Coriandrum sativum L) در شرایط گلخانه ای در word

 مقاله مقایسه کودهای زیستی با کود دامی بر خصوصیات رشد و وزن خشک گیاه دارویی گشنیز(Coriandrum sativum L) [...]

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان بر اساس میزان ریسک زنجیره تامین (مورد مطالعه : ناوگان ریلی درون شهری شرکت بهره برداری متروی تهران) در word

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان بر اساس میزان ریسک زنجیره تامین (مورد [...]

بررسی تبخیر در تعرق گیاه مرجع در ایران با استفاده از روش هارگریوز در word

 بررسی تبخیر در تعرق گیاه مرجع در ایران با استفاده از روش هارگریوز در word دارای 6 صفحه می باشد و [...]

اثر روشهای خاک ورزی و مدیریت بقایا بر حفظ رطوبت و وزن مخصوص ظاهری بر بعد از خاک ورزی در کشت دیم در word

 اثر روشهای خاک ورزی و مدیریت بقایا بر حفظ رطوبت و وزن مخصوص ظاهری بر بعد از خاک ورزی در کشت دیم [...]

مقاله طراحی کنترل کننده غیرخطی H? فیدبک خروجی استاتیک کانال فراز یک جسم پرنده الاستیک: روش تکرار مجموع مربعات ISOS در word

 مقاله طراحی کنترل کننده غیرخطی H? فیدبک خروجی استاتیک کانال فراز یک جسم پرنده الاستیک: روش [...]