مقاله

چگونه یک هکر بشویم در word

 چگونه یک هکر بشویم در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word [...]

واقعیت، تخیل و جهان ممکن در پست مدرنیسم آمریکایی در word

 واقعیت، تخیل و جهان ممکن در پست مدرنیسم آمریکایی در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای [...]

طراحی برش عمودی مستطیلی قلب اكستروژن با یک سوراخ در word

 طراحی برش عمودی مستطیلی قلب اكستروژن با یک سوراخ در word دارای 42 صفحه می باشد و دارای [...]

مدلسازی، تحلیل و کنترل یکسوکننده (مبدیل جریان متناوب مستقیم) سیستم های ترکیبی HVdc برای مزارع باد بر اساس DFIG در word

 مدلسازی، تحلیل و کنترل یکسوکننده (مبدیل جریان متناوب مستقیم) سیستم های ترکیبی HVdc [...]

شبکه های بی سیم WiدرFi در word

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد شبکه های بی سیم WiدرFi در [...]

مفاهیم رند و رندى در غزلیات حافظ و احمد شاملو در word

 مفاهیم رند و رندى در غزلیات حافظ و احمد شاملو در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای [...]

بررسی مقایسه ای سلول های فلوتاسیون مورد استفاده در كارخانه های كانه آرایی فلزی و غیر فلزی در word

 بررسی مقایسه ای سلول های فلوتاسیون مورد استفاده در كارخانه های كانه آرایی فلزی و غیر [...]

مطالعه تطبیقی الگوهای نوین مدیریت منابع انسانی و ارائه الگوی مناسب برای ایران در word

 مطالعه تطبیقی الگوهای نوین مدیریت منابع انسانی و ارائه الگوی مناسب برای ایران در word [...]

بررسی یک وسیله موسیقیایی، دیجیتالی، متحرک، مجازی و شخصی در word

 بررسی یک وسیله موسیقیایی، دیجیتالی، متحرک، مجازی و شخصی در word دارای 35 صفحه می باشد و [...]

پردازش تصویر و معرفی تکنیک های استفاده از آن در word

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پردازش تصویر و معرفی [...]