ارتباطات

مقاله کنترل و هدایت از راه دور توسط SMS در سیستم موبایل در word

 مقاله کنترل و هدایت از راه دور توسط SMS در سیستم موبایل در word دارای 94 صفحه می باشد و [...]

تحقیق دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشن تلویزیونی در word

 تحقیق دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشن تلویزیونی در word دارای 155 صفحه می باشد و [...]

پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 در word

 پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 در word [...]

پایان نامه تاثیر برنامه های پر بیننده تلویزیون و رفتار اجتماعی افراد در word

 پایان نامه تاثیر برنامه های پر بیننده تلویزیون و رفتار اجتماعی افراد در word دارای 92 [...]

مقاله نقش تلفن همراه در ارتباطات اجتماعی در word

 مقاله نقش تلفن همراه در ارتباطات اجتماعی در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و [...]