عمران

مقاله عملکرد نامطلوب طرحهای عمرانی در word

 مقاله عملکرد نامطلوب طرحهای عمرانی در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و [...]

بررسی عایقهای صوتی در ساختمان در word

 بررسی عایقهای صوتی در ساختمان در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word [...]

سیستم مدیریت ساختمان BMS در word

 سیستم مدیریت ساختمان BMS در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد [...]

پاورپوینت پروژه راهسازی انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پاورپوینت پروژه راهسازی [...]

کارآموزی مراحل ساختن ساختمان در word

 کارآموزی مراحل ساختن ساختمان در word دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل [...]

پاورپوینت تجربیات اجرایی احداث موجشكن سنگی در آب عمیق در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پاورپوینت تجربیات [...]

مقاله سد وزنی در word

 مقاله سد وزنی در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می [...]

پاورپوینت روکش آسفالت در word

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پاورپوینت روکش آسفالت [...]

مقاله درباره تعیین ضخامت سنگفرش در word

 مقاله درباره تعیین ضخامت سنگفرش در word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft [...]

آرماتور در word

 آرماتور در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت [...]