برق ،الکترونيک و مخابرات

فایل موتور آسنکرون سه فاز در word

 فایل موتور آسنکرون سه فاز در word دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

بررسی عملکرد نیروگاه زمین گرمایی در word

 بررسی عملکرد نیروگاه زمین گرمایی در word دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft [...]

محاسبه متوسط ممان مغناطیسی هسته در یك میدان H و دمای T در word

 محاسبه متوسط ممان مغناطیسی هسته در یك میدان H و دمای T در word دارای 15 صفحه می باشد و [...]

برنامه ریزی در مدار قرار دادن نیروگاهها با استفاده از روش هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO) در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد برنامه ریزی در مدار قرار دادن [...]

افزایش کارایی بارگیری ژنراتور توربین گازی درتابستان در word

 افزایش کارایی بارگیری ژنراتور توربین گازی درتابستان در word دارای 134 صفحه می باشد و [...]

مقالهآشنایی با مباحث برق كشی و كابل كشی در شبكه های كامپیوتری در word

 مقالهآشنایی با مباحث برق كشی و كابل كشی در شبكه های كامپیوتری در word دارای 60 صفحه می [...]

بررسی جبران‌كننده‌های توان راكتیو با استفاده از بانک خازنی و جبران کننده های ایستای توان راکتیو ( SVC ) در word

 بررسی جبران‌كننده‌های توان راكتیو با استفاده از بانک خازنی و جبران کننده های [...]

مکان یابی بهینه ریکلوزر در شبکه توزیع متوسط در word

 مکان یابی بهینه ریکلوزر در شبکه توزیع متوسط در word دارای 87 صفحه می باشد و دارای [...]

تاثیرعبور برق از بدن انسان و روشهای جلوگیری از صدمه زدن آن در word

 تاثیرعبور برق از بدن انسان و روشهای جلوگیری از صدمه زدن آن در word دارای 136 صفحه می باشد [...]

گزارش کار اموزی پتروشیمی بوعلی سینا در word

 گزارش کار اموزی پتروشیمی بوعلی سینا در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]