طرح هاي توجيهي

پروژه کارآفرینی گالری هنر شرق در word

 پروژه کارآفرینی گالری هنر شرق در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word [...]

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ضد یخ در word

 پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ضد یخ در word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]

پروژه کارآفرینی گلخانه سبزی و صیفی شركت تعاونی چمن بن در word

 پروژه کارآفرینی گلخانه سبزی و صیفی شركت تعاونی چمن بن در word دارای 45 صفحه می باشد و [...]

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نودل در word

 پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نودل در word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft [...]

پروژه کارآفرینی شركت بهپاك در word

 پروژه کارآفرینی شركت بهپاك در word دارای 98 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

پروژه کارآفرینی پرورش شترمرغ در word

 پروژه کارآفرینی پرورش شترمرغ در word دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word [...]

پروژه کارآفرینی نوشابه بدون گاز در word

 پروژه کارآفرینی نوشابه بدون گاز در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft [...]

پروژه کارآفرینی طرح تعمیرات سخت افزار در word

 پروژه کارآفرینی طرح تعمیرات سخت افزار در word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]

پروژه کارآفرینی اهمیت کارآفرینان در word

 پروژه کارآفرینی اهمیت کارآفرینان در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft [...]

پروژه کارآفرینی کشت یونجه و تولید علوفه (به مساحت 400 هکتار) در word

 پروژه کارآفرینی کشت یونجه و تولید علوفه (به مساحت 400 هکتار) در word دارای 35 صفحه می باشد [...]