مالي

تئوری پورتفولیو (فصل هشتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش) در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد تئوری پورتفولیو (فصل [...]