زمين شناسي و نفت

گزارش اکتشافی مربوط به مخلوط کوهی اقبالیه در word

 گزارش اکتشافی مربوط به مخلوط کوهی اقبالیه در word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات [...]

پاورپوینت زمین شناسی چیست؟ در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پاورپوینت زمین شناسی [...]

پاورپوینت بررسی جامع سنگ در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پاورپوینت بررسی جامع [...]

زمین شناسی کرمان در word

 زمین شناسی کرمان در word دارای 225 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و [...]

بررسی وضعیت فرسایش به روش پسیاك در حوزه آبخیز رودخانه بیرجند در word

 بررسی وضعیت فرسایش به روش پسیاك در حوزه آبخیز رودخانه بیرجند در word دارای 145 صفحه می [...]

پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پاورپوینت مفهوم صادرات [...]