علوم انساني

بررسی سود بانكی و بررسی كاستن نرخ بهره بانكی در word

 بررسی سود بانكی و بررسی كاستن نرخ بهره بانكی در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای [...]

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درد در word

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق درد در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word [...]

نقش راهبر در اثربخشی مطالعات مهندسی ارزش 36 ص در word

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 35 فرمت [...]

مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس در word

 مقایسه بازده پرتفوی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در [...]

مدیریت اسناد 117 ص در word

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 191 فرمت [...]

پرسشنامه ناپیروی تكانشی در word

 پرسشنامه ناپیروی تكانشی در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد [...]

مبانی نظری وپیشینه تحقیق حضور ذهن در word

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق حضور ذهن در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft [...]

مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان MCQدرA در word

 مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان MCQدرA در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای [...]

پیشینه و مبانی نظری سرمایه اجتماعی و نقش مدیران در word

 پیشینه و مبانی نظری سرمایه اجتماعی و نقش مدیران در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای [...]

مدیریت علمی تیلور 18 ص در word

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 19 فرمت [...]