مديريت

مقاله اقتصاد سنجی در word

 مقاله اقتصاد سنجی در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و [...]

مقاله قاطعیت در مدیریت در word

 مقاله قاطعیت در مدیریت در word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در [...]

مدیریت در نظام آموزش در word

 مدیریت در نظام آموزش در word دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft [...]

تحقیق اقتصاد در word

 تحقیق اقتصاد در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده [...]

مقاله تجزیه و تحلیل برنامه پنج ساله اول و مالیاتها در word

 مقاله تجزیه و تحلیل برنامه پنج ساله اول و مالیاتها در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای [...]

تحقیق مدیریت پروژه در word

 تحقیق مدیریت پروژه در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و [...]

مدیریت حافظه برای سیستم های چند رشته ای نرم افزار SDSM در word

 مدیریت حافظه برای سیستم های چند رشته ای نرم افزار SDSM در word دارای 30 صفحه می باشد و [...]

مقاله بررسی نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در word

 مقاله بررسی نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در word دارای 34 صفحه می باشد و دارای [...]

پاورپوینت “مشتری یاری” در كنفرانس بین المللی مدیریت مشتری در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پاورپوینت "مشتری یاری" [...]

تحقیق ترکیب صادرات فرش دستباف ایران به بازارهای خارجی در word

 تحقیق ترکیب صادرات فرش دستباف ایران به بازارهای خارجی در word دارای 7 صفحه می باشد و [...]