مهندسي مواد و متالورژي

تحقیق مشخصاتی از ساختارهای میکروسکوپی قطعات ریختگی در word

 تحقیق مشخصاتی از ساختارهای میکروسکوپی قطعات ریختگی در word دارای 65 صفحه می باشد و [...]

مقاله اثر افزودنی های زیرکونیوم بروی درشت شدن دانه های آستنیت در word

 مقاله اثر افزودنی های زیرکونیوم بروی درشت شدن دانه های آستنیت در word دارای 20 صفحه می [...]

مقاله فرایند تولید رنگهای آلیزارین در word

 مقاله فرایند تولید رنگهای آلیزارین در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]

تحقیق طراحی قبل از شکل گیری در شکل دهی فلز در word

 تحقیق طراحی قبل از شکل گیری در شکل دهی فلز در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات [...]

مقاله پیشرفت تاریخی مواد پلاستیک در word

 مقاله پیشرفت تاریخی مواد پلاستیک در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft [...]

تحقیق جوشکاری با جت آب در word

 تحقیق جوشکاری با جت آب در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و [...]

تحقیق رنگزاهای شیمیایی در word

 تحقیق رنگزاهای شیمیایی در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد [...]

تحقیق بورس فلزات در word

 تحقیق بورس فلزات در word دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و [...]

کارآموزی ریخته گری در word

 کارآموزی ریخته گری در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و [...]

مقاله چدنهای آلیاژی پرسیلیسم مقاوم به خوردگی در word

 مقاله چدنهای آلیاژی پرسیلیسم مقاوم به خوردگی در word دارای 55 صفحه می باشد و دارای [...]