مکانیک

مطالعه و بررسی جریان سیال و انتقال حرارت آن در word

 مطالعه و بررسی جریان سیال و انتقال حرارت آن در word دارای 255 صفحه می باشد و دارای [...]

بررسی مدار فرمان کولر در word

 بررسی مدار فرمان کولر در word دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft [...]

ریخته گری مداوم ( مداوم ریزی ) در word

 ریخته گری مداوم ( مداوم ریزی ) در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

بررسی جریان حول اجسام جریان بند در word

 بررسی جریان حول اجسام جریان بند در word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست [...]

شیر ترمز اتوماتیك لكومتیو در word

 شیر ترمز اتوماتیك لكومتیو در word دارای 138 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

انواع پمپ و تلمبه در word

 انواع پمپ و تلمبه در word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و [...]

برای درس اجزاء ماشین با عنوان تحلیلی بر آزمونهای مجموعه بوستر در word

 برای درس اجزاء ماشین با عنوان تحلیلی بر آزمونهای مجموعه بوستر در word دارای 44 صفحه می [...]

تحقیق ترمز ABS در word

 تحقیق ترمز ABS در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده [...]

گزارش کاراموزی روش تولید بوش سیلندر اتومبیل در word

 گزارش کاراموزی روش تولید بوش سیلندر اتومبیل در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای [...]

اصول ساخت مخازن تحت فشار در word

 اصول ساخت مخازن تحت فشار در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]