علوم پزشکي

بررسی آندوسكوپی و كاربرد آن در word

 بررسی آندوسكوپی و كاربرد آن در word دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی در word

 شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از [...]

بررسی آناتومی استخوان در word

 بررسی آناتومی استخوان در word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و [...]

بررسی درمان سریع در مطب در word

 بررسی درمان سریع در مطب در word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد [...]

گزارش کارآموزی تهیه واکسن در مؤسسه راضی در word

 گزارش کارآموزی تهیه واکسن در مؤسسه راضی در word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]

بررسی میزان آگاهی زنان باردار نسبت به غربالگری سرطان دهانه رحم در word

 بررسی میزان آگاهی زنان باردار نسبت به غربالگری سرطان دهانه رحم در word دارای 59 صفحه می [...]

مقایسه عملكردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوك با افراد سالم در word

 مقایسه عملكردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوك با افراد سالم در word دارای 195 [...]

بررسی میزان فراوانی کرم‌های روده ای در سگ‌های ولگرد شهرستان مشهد در word

 بررسی میزان فراوانی کرم‌های روده ای در سگ‌های ولگرد شهرستان مشهد در word دارای 118 [...]

بررسی هیپرلیپیدهادرچربی ها در word

 بررسی هیپرلیپیدهادرچربی ها در word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

پاورپوینت دارو در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پاورپوینت دارو در word [...]