متفرقه

مقاله رابطه علی بین صادرات بدهی دولت و رشد اقتصادی در word

 مقاله رابطه علی بین صادرات بدهی دولت و رشد اقتصادی در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای [...]

مقاله مطالعه تاثیر شکل برنده بر نرخ نفوذ TBM در سنگ ضعیف با فشار محصور شوندگی پایین توسط نرم افزار PFC2D در word

 مقاله مطالعه تاثیر شکل برنده بر نرخ نفوذ TBM در سنگ ضعیف با فشار محصور شوندگی پایین [...]

مقاله همبستگی صفات مورفولوژیک و تحمل به خشکی در ارقام سیب در word

 مقاله همبستگی صفات مورفولوژیک و تحمل به خشکی در ارقام سیب در word دارای 5 صفحه می باشد و [...]

مقاله تاثیر مصرف شیر تخمیر شده با بیفیدوباکتریوم آنگولاتوم بر عفونت ناشی از اشریشیاکلی O157:H7  در موش سوری در word

 مقاله تاثیر مصرف شیر تخمیر شده با بیفیدوباکتریوم آنگولاتوم بر عفونت ناشی از [...]

مقاله پسماندهای نیشکر ناجی جنگلهای شمال ایران در word

 مقاله پسماندهای نیشکر ناجی جنگلهای شمال ایران در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای [...]

مقاله بررسی ارزش CRP ، ESR، لوکوسیتوز و نسبت نوتروفیل به لنفوسیت خون محیطی در تشخیص آپاندیسیت حاد اطفال زیر 14 سال در word

 مقاله بررسی ارزش CRP ، ESR، لوکوسیتوز و نسبت نوتروفیل به لنفوسیت خون محیطی در تشخیص [...]

مقاله تجزیه ژنتیکی صفات زراعی درسویا در word

 مقاله تجزیه ژنتیکی صفات زراعی درسویا در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]

مقاله بررسی تاثیر تبلیغات فروشگاه بر ارزش ویژه خرده فروشی در فروشگاه های زنجیره ای در word

 مقاله بررسی تاثیر تبلیغات فروشگاه بر ارزش ویژه خرده فروشی در فروشگاه های زنجیره ای [...]

مقاله طراحی بهینه ژنراتور سنکرون آهنربای دائم جهت استفاده در توربینهای بادی سرعت متغیر در word

 مقاله طراحی بهینه ژنراتور سنکرون آهنربای دائم جهت استفاده در توربینهای بادی سرعت [...]

مقاله بررسی عوامل تعیین کننده بر پذیرش و قصد خرید مشتریان آنلاین ایرانی مطالعه موردی شرکت پست استان گیلان در word

 مقاله بررسی عوامل تعیین کننده بر پذیرش و قصد خرید مشتریان آنلاین ایرانی مطالعه [...]