ساير گروه ها

معنای هنر با روش‌های گوناگون و از نظر نظام‌های فكری و جهان‌بینی‌های مختلف در word

 معنای هنر با روش‌های گوناگون و از نظر نظام‌های فكری و جهان‌بینی‌های مختلف در word [...]

عکاسی تبلیغاتی در word

 عکاسی تبلیغاتی در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده [...]

بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افراد 20 تا 30 سال مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی بصیر در سال 1386 در word

 بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افراد 20 تا 30 سال مراجعه کننده به [...]